Skip to main content

Iedere aansprakelijkheid van E-Smokershop en van het personeel en de producten van E-Smokershop.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. E-Smokershop.nl kan evenmin niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. E-Smokershop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van E-Smokershop.nl In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punten 5 en 6 hier beneden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid, Mar 20 2020 on kinlane.withknown.com